Jako ilustrátorka pracuji převážně s tuší. Mé osobní téma je český venkov a lidové tradice.

Dlouhodobě se profesně věnuji módní a knižní ilustraci, portrétu a reklamě.