top of page

Vzor Koně


Koně je další moje téma, kterému jsem nemohla déle odolat. Ti malí, které na vzoru můžete vidět po skupinkách, jsou "blonďáci", které vídám kousek od Máchova jezera. Prochází se a posedávají ve skupinkách a vytváří nekonečno dokonalých kompozic. A ti velcí, to je divokost, kterou mám i v sobě a kterou tak nádherně demonstruje běh koní, pohyb svalů a hřívy :)) Je tady tolik fascinující krásy všude kolem nás.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page